Alle teksten en afbeeldingen op deze site zijn door Alya Hessy geproduceerd tenzij anders aangegeven. Al het materiaal op deze site is auteursrechtelijk beschermd zoals geregeld in de Nederlandse Auteurswet. Niets uit deze website mag worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Deze website is opgezet in het voorjaar 2020, voor zover mogelijk word de inhoud actueel gehouden.

Bij alle gezondheidsvragen, klachten en twijfels graag eerst uw dokter raadplegen. Holistische leefwijze is een vorm van zelfzorg en vervangt op geen enkele manier medische zorg. Hoewel de lessen met uiterste zorg en aandacht zijn ontworpen, blijft de deelnemer ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor eigen gezondheid en welzijn.